it’s all
about you.

It is you giving us the chance to tell this story and I choose to tell a story about our journey, about us:

You and Dermarium.

we choose
the Right

Between the Good and the Bad, we choose the Right. We have carefully selected the ‘Right’ Ingredients to deliver within our formulations.

carries

our experience knowledge pride

to you and for you

4 nguyên tắc phát
triển sản phẩm

Tối ưu công thức
Lựa chọn thành phần đúng, sử dụng ở nồng độ tinh tế, pha chế với nền dẫn phù hợp
Nền tảng khoa học
Là kim chỉ nam, xương sống và nền tảng trong mọi thực hành và phát ngôn
Tính nguyên bản
Nói không với các sản phẩm na ná những gì đang tồn tại trên thị trường
Tôn trọng làn da
Sử dụng nguyên liệu có tính chống oxy hóa, kháng viêm, làm dịu và nuôi dưỡng