Mô tả preorder

 
Lưu ý:
Các đơn Pre-order sẽ được đóng gói và gửi đi vào ngày 5/6. Quý khách sẽ nhận được hàng vào khoảng 2-3 ngày sau đó